રાજકોટ શહેર અને જિલ્લામાં કુલ ૧૫૬૪૨ લોકોનું કરાયું કોવિડ વેક્સીનેશન

0
563

રાજકોટ શહેર અને જિલ્લામાં કુલ ૧૫૬૪૨ લોકોનું કરાયું કોવિડ વેક્સીનેશન

 “આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ” ની ઉજવણીના ભાગરૂપે ૭૫ દિવસ સુધી મફત કોવિડ વેક્સીન બુસ્ટર ડોઝ લગાવવાનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે ગઈકાલે તા.૦૧ ઓગસ્ટના રોજ સાંજ સુધીમાં બુસ્ટર ડોઝ તેમજ અન્ય ડોઝ મળીને રાજકોટ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ૬૫૮૨ લોકોએ તેમજ રાજકોટ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૯૦૬૦ લોકોએ વેક્સીનનો ડોઝ લીધો હતો. રાજકોટ જીલ્લામાં કુલ ૧૫૬૪૨ લોકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગાંધીનગરની યાદીમાં જણાવાયું છે.