લો -પ્રેશર કારણે હજુ આવતા પાંચ દિવસ સુધી સમગ્ર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સંભાવના

0
37751

લો -પ્રેશર કારણે હજુ આવતા પાંચ દિવસ સુધી સમગ્ર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સંભાવના

લો -પ્રેશર કારણે હજુ આવતા પાંચ દિવસ સુધી ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ચોમાસુ એકિટવ રહેશે. અને આજથી પાંચ દિવસ એટલે કે, આવતી તા.15 સુધી, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ખાસ કરીને દરિયા કાંઠાના વિસ્તારોમાં અતિભારે અને અન્યત્ર ભારે વરસાદ પડશે તેમ હવામાન ખાતા તરફથી આગાહી કરવામાં આવી છે

સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, જૂનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાઓમાં અનેક સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે.મધ્ય ગુજરાતના આણંદ, છોટાઉદેપુર અને વડોદરામાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.અમદાવાદમાં આભ ફાટવાની ઘટના  ઉપરાંત સુરત સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો. આગામી ત્રણ કલાકમાં હવામાન વિભાગે 30થી 40 કિ.મીના પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે.

દક્ષિણ ગુજરાત છોટાઉદેપુર, ડાંગ, નર્મદા, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. આ સાથે પંચમહાલ, ભરૂચ, સુરત, તાપી, વડોદરા અને દમણ, દાદરા નગર હવેલી; કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, દાહોદ, ખેડા, મહિસાગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને પોરબંદરમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તથા 12મી તારીખે દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા નગર હવેલી, સુરત અને તાપીના અનેક સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી અને ભાવનગર, મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, ભરૂચ, નર્મદા અને વડોદરા તથા સૌરાષ્ટ્રના ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને દીવમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવેલી છે.13મી તારીખે દક્ષિણ ગુજરાતમાં જેમ કે ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા નગર હવેલીના અનેક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. તે ઉપરાંત ભરૂચ, સુરત અને તાપી તથા સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે. મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, આણંદ અને નર્મદા તથા સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં અમરેલી, પોરબંદર અને દીવમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે.

14મી તારીખે દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ, નવસારી, સુરત, વલસાડ અને દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ તથા દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ અને તાપીમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. અમરેલી, બોટાદ, રાજકોટ અને દીવમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. મધ્ય ગુજરાતના છોટાઉદેપુર અને નર્મદા સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં દેવભૂમિ દ્વારકા,જામનગર અને મોરબીમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 15મી તારીખે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ડાંગ, નવસારી, સુરત, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે