જૈન ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા GSES જીઓ જુનિયર યુપીએસસી કોચિંગનું આયોજન 

0
176

જૈન ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા GSES જીઓ જુનિયર યુપીએસસી કોચિંગનું આયોજન 

સૌરાષ્ટ્રના વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલ લેવલથી જ આઈએએસ-આઈપીએસની તૈયારી કરે તે માટે જૈન ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા GSES (ગુજરાત સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ સિસ્ટમ) જીઓ જુનિયર યુપીએસસી કોચિંગનું આયોજન કર્યું છે.

ધોરણ 5થી જ સ્કૂલ લેવલથી જ બાળકો યુપીએસસીના વિષયો જાણતા અને સમજતા થાય અને પરીક્ષાની તૈયારી પ્રાથમિક લેવલથી જ શરૂ થઇ જાય તે માટે આ સંસ્થા દ્વારા ધોરણ 5થી 10ના કુલ 400 બાળકને આખું વર્ષ વિનામૂલ્યે તાલીમ આપશે. આ તાલીમ દરમિયાન રાજકોટ કે રાજ્યના આઈએએસ અને આઈપીએસ અધિકારીઓ પણ કોચિંગમાં આવશે અને બાળકોને માર્ગદર્શિત કરશે.

સૌરાષ્ટ્રના વિદ્યાર્થીઓ નાનપણથી જ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે સક્ષમ બને તે માટે નિ:શુલ્ક ધોરણે કોચિંગ વર્ગોનું આયોજન કરાયું છે જેમાં રાજકોટના શ્રેષ્ઠ શિક્ષણવિદો સેવા

આપશે. બાળકોને ભારતનો ઈતિહાસ, ભારતની ભૂગોળ, વિજ્ઞાન અને ભારતનું બંધારણ સહિતના વિષયોનું પ્રાથમિક જ્ઞાન અપાશે. સાંજે દોઢ કલાકના આ વર્ગો દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરાવવામાં આવશે. સંસ્થા રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના આઈએએસ અને આઈપીએસ અધિકારીઓને મહિનામાં એક વખત વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવા માટે આમંત્રિત કરાશે. યુનિવર્સિટીના યુપીએસસી સેન્ટરમાં પણ સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓને વિનામૂલ્યે યુપીએસસીની તાલિમ નિ: શુલ્ક અપાય છે. ક્યારેક દિલ્હીથી નિષ્ણાંતો અહીં આવીને વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપે છે.