વધુ ઠંડી અને કોલ્ડવેવ દરમિયાન ખેતીમાં રાખો આટલી તકેદારી….

0
422

વધુ ઠંડી અને કોલ્ડવેવ દરમિયાન ખેતીમાં તકેદારી રાખવી ખુબ જ જરૂરી છે. જેના કારણે પાકને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકશાન ના થાય….. ખેતીમાં રાખવાની તકેદારી જોઈએ તો….

  • બોડેક્સ મિશ્રણ અથવા કોપર ઓક્સી ક્લોરાઇડનો છંટકાવ કરીને ઠંડીના આક્રમણને ટાળવા માટે ઉપચાર કરો, કોલ્ડવેવ પછી ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમયુક્ત ખાતરનો ઉપયોગ મૂળની વૃદ્ધિને સક્રિય કરશે
  • શીત લહેર દરમિયાન પ્રકાશ અને વારંવાર સપાટી પર પાણી આપો પાણીની ઉચ્ચ વિશિષ્ટ ગરમીને કારણે છોડને શીત લહેરથી બચાવી શકાય છે
  • હિમ પ્રતિરોધક છોડ અથવા પાકની ખેતી કરો
  • બારમાસી બગીચાઓમાં આંતર ખેડ કરવી
  • શાકભાજીનો મિશ્ર ભાગ જેમકે ટામેટા રીંગણ જેવા ઊંચા ભાગ સાથે સરસવ અને વટાણા વાવવાથી ઠંડા પવન સામે રક્ષણ મળશે
  • ખેતરની આસપાસ વિન્ડ બ્લેગ રોપવાથી પવનની ગતિ ઘટે છે અને નુકસાન ઓછું થાય છે
  • ધુમાડો આપવાથી બાગાયતી પાકને નુકસાનથી બચાવી શકાય છે