રાજકોટ જિલ્લાનાં ડેમોમાં ૨૪ કલાકમાં નવા નીરની આવક

0
331

રાજકોટ જિલ્લાનાં ડેમોમાં ૨૪ કલાકમાં નવા નીરની આવક

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

રાજકોટ જિલ્લાના ડેમોમાં ૨૪ કલાકમાં નવા નીરની આવક થઇ છે. જેમાં સૌથી વધુ આજી-૧ ડેમ ૦.૩૦ ફૂટ, વેણુ-૨ ૦.૨૦ ફૂટ, ન્યારી-૧ ડેમ ૦.૧૬ ફૂટ,ભાદર ડેમ અને ઘેલા સોમનાથ ડેમમાં ૦.૧૦ ફૂટ સહીતના ડેમોમાં નવા પાણીની આવક થઇ છે. આ સાથે રાજકોટ જિલ્લાના જળાશયના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં નોંધાયેલ સૌથી વધુ ઈશ્વરીયા ડેમમાં ૨૦ મી.મી. વરસાદ થયો છે. તેવું રાજકોટ સિંચાઈ વર્તુળ પૂર એકમની યાદીમાં જણાવાયું છે.