ઉનાળો આકરો બનવાના એંધાણ …!!!

0
439

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નર્મદાના નીર આવતા ખાસ કરીને શહેરોમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા હળવી બની છે. પરંતુ ગામડાઓમાં આજે પણ 10થી 15 દિવસે અનિયમિત પાણી વિતરણ થાય છે જે નરી વાસ્તવિકતા છે. ત્યારે શિયાળાની શરૂઆતે જ જિલ્લાના જળાશયોમાં માત્ર 2 મહિના ચાલે તેટલું જ પાણી રહેતા ખાસ કરીને ગામડાના લોકો માટે ઉનાળો આકરો બનવાના એંધાણ વર્તાઇ રહ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો એક સમયે સૂકો મલક કહેવાતો હતો. ગામડાના લોકોને માથે બેડાં લઇને કૂવે પાણી ભરવા માટે જવું પડતું હતુ. ઉનાળાના સમયમાં તો કૂવાના પાણી પણ તળીયે જતા રહેતા હતા. ત્યારે નર્મદાના નીર આવતા શહેરી વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા હળવી બની છે. પરંતુ જિલ્લાના ગામડાઓમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને સાયલા, ચોટીલા, મૂળી, થાન સહિતના ગામડામાં જ્યાં નર્મદાના પાણીનો ખૂબ ઓછો લાભ મળ્યો છે તેવા ગામડાના લોકોને આજે પણ પીવાના પાણીની મોટી સમસ્યા છે.