આ 5 ફાઇનાન્સ બેંકો આપી રહી છે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર સૌથી વધુ વ્યાજ, જાણો સંપૂર્ણ વિગતો

0
379

સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકો ભારતની અન્ય બેંકોની જેમ જ RBI દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. જો કે, ગ્રાહકે જાણવું જોઈએ કે તે જે બેંકમાં રોકાણ કરી રહ્યો છે તે રૂપિયા 5 લાખના DICGC વીમા હેઠળ આવરી લેવામાં આવી છે કે નહીં.

 

 

દેશભરમાં ઘણી નાની ફાઇનાન્સ બેંકો સામાન્ય લોકોને કમાણી કરવા માટે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે. જે મોટી બેંકો કરતા વધારે છે. ભારતમાં અન્ય પ્રકારની બેંકોની જેમ, RBI પણ નાની ફાઇનાન્સ બેંકોનું નિયમન કરે છે. જો કે, ગ્રાહકે જાણવું જોઈએ કે તમે જે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં રોકાણ કરી રહ્યા છો તે ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ અને ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરેશન (DICGC) રૂ. 5 લાખના વીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે, જે મુદ્દલ અને વ્યાજ બંનેને આવરી લે છે.

આ ફાઇનાન્સ બેંકો વધુ વ્યાજ આપી રહી છે

યુનિટી સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક સામાન્ય લોકોને 7 દિવસથી 10 વર્ષની વચ્ચે પાકતી FD પર 4.50 ટકાથી 9 ટકા સુધીના વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. તે જ સમયે, વરિષ્ઠ નાગરિકોને 7 દિવસથી 10 વર્ષ સુધીના સમયગાળા માટે 4.50 ટકાથી 9.50 ટકા સુધીનો વ્યાજ દર ઓફર કરવામાં આવે છે. 1001 દિવસની FD પર મહત્તમ વ્યાજ દર સામાન્ય લોકો માટે 9% અને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે 9.50% છે.

સૂર્યોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક નિયમિત નાગરિકો માટે 7 દિવસથી 10 વર્ષની વચ્ચે પાકતી FD પર 4% થી 8.51% સુધીના વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ફિક્સ્ડ ટર્મ ડિપોઝિટ પરના વ્યાજ દરો વિવિધ કાર્યકાળ માટે 4.5% થી 8.76% સુધીની છે. સામાન્ય લોકોને 999 દિવસની એફડી પર મહત્તમ 8.51% વ્યાજ મળશે. 999 દિવસમાં પાકતી FD પર વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે વ્યાજ દર 8.76% છે.

ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકના સામાન્ય ગ્રાહકો 7 દિવસથી 10 વર્ષની વચ્ચે પાકતી FD પર 4 ટકાથી 8.25 ટકા સુધીના વ્યાજદરનો લાભ લઈ શકે છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ 9% સુધી હોઈ શકે છે. સામાન્ય નાગરિકોને 700 દિવસમાં પાકતી FDs પર સૌથી વધુ 8.25% વ્યાજ દર ઓફર કરવામાં આવશે. વરિષ્ઠ નાગરિકોને 700 દિવસમાં પાકતી FD પર 8.75%નો વ્યાજ દર મળશે.

ઉજ્જિવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક સામાન્ય નાગરિકોને 7 દિવસથી 10 વર્ષની વચ્ચે પાકતી FD પર 3.75% થી 8.25% વચ્ચે વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. સામાન્ય નાગરિકો માટે, 560 દિવસમાં પાકતી FD પર સૌથી વધુ વ્યાજ દર 8.25 ટકા હશે.

Fincare Small Finance Bank સામાન્ય લોકો માટે 3% થી 8.11% અને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે 7 દિવસથી 10 વર્ષની વચ્ચેની FD પર 8.71% સુધીના વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. સામાન્ય નાગરિકોને 750 દિવસમાં પાકતી FD પર 8.11%નો સૌથી વધુ વ્યાજ દર ઓફર કરવામાં આવશે. વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે, 750 દિવસમાં પાકતી FD માટે વ્યાજ 8.71% સુધી જઈ શકે છે.